home-ro

Preotul Paroh

Născut în anul 1976, în orașul Bârlad, județul Vaslui, în ziua de 23 septembrie, ca fiu al lui Cezar și Genovia PELIN, între anii 1991-1995, urmează cursurile Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, din Bârlad, secția Matematică-Fizică. În perioada 1997-1999, urmează cursurile Școlii de Cântăreți Bisericești, din Huși, unde susține doi ani de studiu (anul II și anul III), într-un singur an calendaristic. În anul 2000, o cunoaște pe Domnișoara Gabriela Teletin, cu care se căsătorește și are trei copii – Teodora, Sofia și Cezara. În ziua de 5 ianuarie 2008, este hirotonit întru Diacon, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar în ziua de 4 iulie 2011, este hirotonit Preot, de către Înaltpreasfințitul Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. De-a lungul anilor, capătă o bogată experiență în domeniul administrativ, universitar, media, precum și în derularea și implementarea proiectelor cu finanțare europeană. După o perioadă de aproximativ 10 ani de experiență preoțească,  împreună cu familia, se stabilește în iarna anului 2016, în orașul Moncton/New Brunswick, unde, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nathaniel, este desemnat să păstorească pe românii din Provinciile maritime ale Canadei. După ce, în România a slujit la o biserică din Iași, construită de către Voievodul martir Miron Barnovschi și sfințită de către Mitropolitul Varlaam, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, Biserica românilor din Provincia New Brunswick va avea ca ocrotitor, același Sfânt Mitropolit Varlaam, promotor al limbii române și vrednic apărător al dreptei credințe.

Educație și formare    
– First Aid Certificate – YMCA Moncton                                                                           2017
– Certificat de absolvire – Lucrător de tineret – World Vision Romania                          2014
– Diplomă – Asistent medical de farmacie – FEG Iași                                                              2011-2014
– Diplomă – Doctor în Teologie – Universitatea Iași                                                                2009-2012
– LLP – ERASMUS –  Marc Bloch University Strasbourg, France                                        2008 – 2009
– Diplomă – Master Teologie Istorică și Practică – Universitatea Iași                              2007 – 2009
– Certificat de absolvire – Departamentul pentru pregătirea personalului didactic      2003 – 2007
– Diplomă – Licență Teologie Pastorală – Universitatea Iași                                               2003 – 2007

Experiență profesională
– Secondary Youth Worker – Alternative Suspension – YMCA Moncton                         2017 – Prez
– Role Model – Beyond the Bell Program  – YMCA Moncton                                                2017 – Prez
– Voluntar – Plusone Mentoring Program – YMCA Moncton                                                2017 – Prez
– Preot Paroh – Saint Varlaam Romanian Orthodox Church – New Brunswick           2016 – Prez
– Coordinator Regional (Social Relations Specialist) – Proiectul Alege Școala!, în Regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest POSDRU/162/2.2/S/136275, Bucuresti (România)                    2014 – 2015
– Administrator Centre Educaționale – Proiectul `Alege Scoala `, POSDRU/162/2.2/S/151500, Iasi (România)  2015 – 2016
– Asistent Comunicare și Relații Publice –  Proiectul Alege Școala!, în Regiunile de dezvoltare Vest, Sud-Vest Oltenia și Nord-Vest POSDRU/162/2.2/S/136275, Bucuresti (România)                                          2014 – 2015
– Preot slujitor – Biserica Sf. Nicolae Domnesc Iași                                                                 2014 – 2016
– Gestionar – SC Bohemia SRL Iași                                                                                                  2013 -2014
– Consilier Culte – World Vision Iași/Romania                                                                            2012 – 2014
– Preot slujitor – Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul Iași                                  2011 – 2014
– Profesor Asistent Asociat – Universitatea Iași, Facultatea de Teologie Ortodoxă    2009 – 2014
– Diacon – Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul Iași                                               2008 – 2011
– Redactor – Radio Trinitas                                                                                                                 2006 – 2013
– Cântăreț Bisericesc – Biserica Tăierea Capului Sf. Ioan Botezătorul Iași                     2003 – 2006
– Cântăreț Bisericesc – Biserica Sfintii Impărați Constantin și Elena Bârlad                 1999 – 2003
– Redactor – Radio Unison Bârlad                                                                                                   1995 – 1997

Activitate științifică  
– „Preocupări liturgice în opera și activitatea Patriarhilor Bisericii Ortodoxe Române” – Teză de doctorat, în curs de apariție

Coordonator de volume (în colaborare)
– „Studia Theologica Doctoralia”, vol. I, Ed. Tehnopress, Iași, 2010, 185 p., ISBN 978-973-702-842-6
– „Studia Theologica Doctoralia”, vol. II, Ed. Junimea, Iași, 2011, 542 p., ISBN 978-973-37-1525-2
– Melchisedec Ștefănescu, „Teologia Pastorală”, 1862, re-editare (transliterare, diortosire, note și comentarii), Ed. Doxologia, Iași, 2011, 227 p. ISBN: 978-606-8278-31-5
– Pr. Prof. Dr. Petre Semen, „Meditatii la Psalmi”, vol. I și vol. II, Ed. Sf. Mina, Iasi, 2014. Această carte s-a născut prin punerea în scris a emisiunii „Atlas Biblic” – Radio Trinitas, emisiunea realizată de către Pr. Cezar Pelin

Traduceri de volume
– Sfântul Firmilian, Episcop al Cezareei Capadociei, „Scrisoarea LXXV” adresată către Sf. Ciprian al Cartaginei (traducere, note și comentarii), in „Studia Theologica Doctoralia”, vol. I, Ed. Tehnopress, Iași, 2010, pp. 111-130, ISBN 978-973-702-842-6
– Robert Cabié, Rusaliile: evoluția Sărbătorii Cincizecimii de-a lungul primelor cinci secole (traducere din limba franceză și studiu introductiv), în curs de apariție

Studii
– „Simbolul de credință baptismal preniceean”, in vol. „Autocefalia Bisericii şi mărturisirea credinţei”, Ed. Doxologia, Iaşi, 2010, ISBN: 978-606-8117-70-6
– „Preotul nonagenar Nicolae Rusu – mărturii despre Facultatea de Teologie din Cernăuți”, in vol. „Învăţământul universitar vocaţional la ceas aniversar – 2010. Studii şi cercetări”, Ed. Doxologia, Iaşi, 2010, pp. 49-66; ISBN 978-606-8117-89-8
– „Învățătura despre Patimile lui Hristos în cea de-a XIII-a cateheză baptismală a Sfântului Chiril al Ierusalimului”, in – „Studia Theologica Doctoralia”, vol. II, Ed. Junimea, Iași, 2011, 542 p., ISBN 978-973-37-1525-2
– Elemente de ordin liturgic în lucrarea „Iconografia și întocmirile din internul bisericei răsăritene”, a Patriarhului Miron Cristea, în „Studia Theologica Doctoralia”, vol. III, Doxologia, Iași, 2011, pp. 425-434, ISBN 978-606-8278-52-0
– Episcop Nicodem, „Călăuza creștinului la Biserică sau Cum se cuvine să stea creștinul în Biserică la Slujba Sfintei Liturghii”. Aspecte liturgice, în „Studia Theologica Doctoralia”, vol. IV

Articole, consemnări, note
– „Cursuri de Pastoraţie urbană susţinute la Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, 20-23 mai 2008, în – – — „Candela Moldovei”, XVII, nr. 5-6, May-Jun 2008, pp. 29-30
– „Darurile Înălțării vin să-i mângâie și pe înaintașii noștri – Despre sărbătoarea Înălțării Domnului”, în ziarul „Lumina”, joi, 2 iunie 2011
– „Cele 12 Vineri­”, în ziarul „Lumina”, 17 octombrie 2011
– „Care sunt și ce semnificație au veșmintele slujitorilor Sfintelor Altare”, în ziarul „Lumina”, miercuri, 11 iulie 2011

Comunicari științifice, conferințe, simpozioane (organizare și participare)
– Simpozionul național „Dinamica Spirituală a Ortodoxiei românești: de la Crez, la Autocefalie (325 – 1885)”, Botoșani, Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Gheorghe”, 24-25 Noiembrie 2010
– Simpozionul internațional „Studia Theologica Doctoralia”, ediția I, Iași, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, 10 decembrie 2009
– Simpozionul internațional „Anul omagial al Crezului și autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române”, Iași, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, 15-16 octombrie 2010
– International Symposium „150 de ani de la întemeiere şi 20 de ani de la renaşterea învăţământului teologic modern”, Iași, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, October, 28, 2010
– Simpozionul internațional „Studia Theologica Doctoralia”, ediția a II-a, Iași, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, 13-14 decembrie 2010
– Simpozionul internațional „Studia Theologica Doctoralia”, ediția a III-a, Iași, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, 16-17 mai 2011
– Simpozionul internațional „Tainele Bisericii – pelerinaj spre sfințenie”, Iași, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, 16-18 octombrie 2011
– Simpozionul internațional „Studia Theologica Doctoralia”, ediția a IV-a, Iași, Facultatea de Teologie „Dumitru Stăniloae”, 16-17 mai, 2012