Buletin

Picături de Înțelepciune An I, nr. 3 – Decembrie 2017

Dragii mei, vă propunem spre lectură cel de-al treilea număr al Revistei noastre – Picături de Înțelepciune. Aici veți găsi, atât informații cu privire la Programul religios al Bisericii noastre, cât și la evenimentele ce au loc în cadrul Comunității Românești din Provincia noastră. Pentru a o putea citi, vă rugăm să accesați rândul de mai jos. Picaturi - Decembrie 2017 Lectură cu folos ...
Citește mai mult

Picături de Înțelepciune An I, nr. 2 – Noiembrie 2017

Dragii mei, vă propunem spre lectură cel de-al doilea număr al Revistei noastre - Picături de Înțelepciune. Aici veți găsi, atât informații cu privire la Programul religios al Bisericii noastre, cât și la evenimentele ce au loc în cadrul Comunității Românești din Provincia noastră. Lectură cu folos. Picaturi - Noiembrie 2017 ...
Citește mai mult

Piături de Înțelepciune – An I, nr 1 – Octombrie 2017

Picaturi - Octombrie 2017 Dragii mei, pentru ca mulți dintre dumneavoatră ați solicitat acest lucru, pe websitul Comunitații noastre, veți găsi, în format electronic, Revista noastră - Picături de Înțelepciune ...
Citește mai mult

„Picături de înțelepciune” – Revista Comunității Românești din New Brunswick

În ziua de 1 octombrie 2017, de Sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, am lansat primul număr al revistei Comunității noastre - „Picături de înțelepciune”. Este o revistă lunară, în paginile căreia sunt invitați toți credincioșii comunității noastre să se întâlnească. Mai multe despre ce se dorește a fi această publicație și despre ce cuprinde ea, după lansările în orașele Saint George și Fredericton. Cu acest prilej salutăm și mulțumim credincioșilor care s-au arătat încântați de această inițiativă. Mulțumim, în mod special, familiei Valentin și Lidia Chirtic, care astăzi au donat o imprimantă laser color și hârtie pentru următorul număr. Orice sprijin în ...
Citește mai mult

DICȚIONAR

ANAFURĂ (ο αγιος αρτος), numită şi anaforă sau nafură – pâine sfinţită, tăiată mărunt, sub formă de cubuleţe, care se împarte credincioşilor la sfârşitul Sfintei Liturghii, în timpul miruitului. Se mai numeşte şi Antidor (το αντιδώρον, ου = în loc de dar) pentru că se dă în locul darului celui mare, care este Sfânta Împărtăşanie, nu ca echivalent sau substituient, ci ca mângâiere, fiindcă, din diverse motive, nu toţi credincioşii se pot împărtăşi. Anafura se împarte de către preoţi. Anafura poate fi luată numai de cei care n-au mâncat şi nu au băut nimic. Anafura se taie din prescurile folosite la ...
Citește mai mult

DICȚIONAR

CRUCE (ο σταυρός, ου; lat. Crux, is) – obiect sfânt, simbol al creştinismului şi al răscumpărării neamului omenesc din robia păcatului şi a morţii; altarul de jertfă al Mântuitorului Hristos. Până la Mântuitorul, crucea era obiect de tortură pentru răufăcători. Acest obiect a fost sfinţit de sângele Mântuitorului, devenind mijloc de de sfinţire şi de mântuire pentru creştini. Crucea a fost cinstită încă de la începutul creştinismului, dar în perioada persecuiilor era folosită sub formă de simboluri: ancoră, trident sau sub forma monogramului creştin. După încetarea persecuţiilor, după apariţia pe cer a semnului crucii, în vremea lui Constantin cel Mare, ...
Citește mai mult

DICȚIONAR

RUGĂCIUNE – (din limba latină rogatio, -nis - rugă, rugăciune, stăruinţă), stare de înălţare duhovnicească, în care omul îşi îndreaptă sufletul, mintea şi voinţa către Dumnezeu; act fundamental al cultului creştin, în care omul stă, duhovniceşte, în legătură cu Dumnezeu. Sfânta Scriptură cuprinde modele de rugători şi rugăciune: rugăciunea lui Avram (Facere 18.23-32), rugăciunea lui Ilie (III Regi 18.36-37), rugăciunea Sfinţilor Apostoli (Fapte 2.42). Însuşi Mântuitorul S-a rugat (Ioan 17.1-26), dând tuturor şi cel mai bun model de rugăciune: „Tatăl nostru…” (Matei 6.9-13). Sfinţii Părinţi au numit rugăciunea „ridicarea minţii şi voii noastre către Dumnezeu” şi „urcuşul minţii către Dumnezeu” ...
Citește mai mult

DICȚIONAR

PROSCOMIDIE (proskomidh, h, de la proskomizein, care înseamnă a aduce, a pune înainte, a oferi), este rânduiala pregătirii şi binecuvântării Cinstitelor Daruri, adică a pâinii şi vinului, pentru jertfa liturgică, adică pentru săvârşirea Sfintei Euharistii. Proscomidia este prima parte a Sfintei Liturghii, fiind săvârşită în Sfântul Altar, în timpul Utreniei sau înaintea săvârşirii acesteia. Proscomidia se săvârşeşte numai de către preot, fără particparea credincioşilor, în taină. Rânduiala Proscomidiei constă în pregătirea şi binecuvântarea darurilor de pâine şi vin, aduse de credincioşi, pentru Sfânta Jertfă. Rugăciunea de aducere a jertfei sau Rugăciunea Proscomidiei, este partea cea mai importantă a rânduielii Proscomidiei, prin ...
Citește mai mult

DICȚIONAR

ACATIST,(e) (ό ακάτιστος – care nu stă jos, neşezător, ό ΰμνος ακάτιστος – imnul acatist), adică imn care se cântă stând în picioare. 1. Acatistul este un imn de preamărire şi de laudă a Mântuitorului, a Maicii Domnului şi a sfinţilor prin care se cere ajutorul, ocrotirea şi mijlocirea lor pentru cei care se roagă. Cel mai vechi acatist este cel al Maicii Domnului sau al Buneivestiri. El este atribuit lui Roman Melodul, din secolul al VI-lea după limbă şi tehnică. După unii el ar fi alcătuit de George Amartolos, după asediul arabilor, din 677, după alţii de patriarhul Serghie ...
Citește mai mult

Din minunile săvârșite de către Sfânta Cuvioasă Parascheva

Nenumărate sunt minunile şi vindecările de boli care s-au făcut cu credincioşii, care au alergat cu rugăciuni şi lacrimi la moaştele Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre Parascheva, de-a lungul celor peste trei sute cincizeci de ani, de când ocroteşte Moldova, ţara noastră și pe toți românii de pretutindeni. Să amintim doar câteva dintre ele: ...
Citește mai mult
Se încarcă...