home-ro

Misiunea noastră

Înființarea Misiunii noastre coboară nu mult în istorie. Gândul și nevoia unui lăcaș de cult, în care românii din Provincia New Brunswick să se reunească în rugăciune, sub mâna ocrotitoare a lui Dumnezeu, au prins contur în anul 2012, când a inceput și dialogul cu Arhiepiscopia Ortodoxă Română din America, în perspectiva numirii unui preot slujitor permanent.

La începutul anului 2014, Pr. Dr. Cezar Pelin, din Iași, România, și-a manifestat dorința și disponibilitatea de a sluji sub jurisdicția Arhiepiscopiei Române din America. În acest sens, primele invitații de a sluji în diaspora, au fost adresate de către Înaltpreasfințitul Părinte Nathaniel, în data de 27 mai 2014.

Acest demers s-a concretizat în data de 12 august 2014, prin cererea oficială adresată de către Pr. Cezar, spre a fi acceptat în cadrul ROEA.

În ședința Consiliului Eparhial, din 5 septembrie 2014, Pr Cezar a fost acceptat în cadrul ROEA, cu destinația New Brunswick, urmând ca viitoarea Misiune să aibă hramul „Sf. Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei” și reședința misionară – orașul Moncton.

În data de 22 septembrie 2014, ROEA a adresat către credincioșii din NB o Scrisoare de Invitație la o adunare informativă și de constituire a Misiunii Ortodoxe Române din această provincie.

Această Adunare a credincioșilor din NB a avut loc în data de 11 octombrie 2014. Ședința s-a desfășurat după săvârșirea Sf. Liturghii, la Saint George`s Anglican Church, din Moncton, și a fost prezidată de către Pr. Protopop Ionel Cudrițescu. De asemenea, din partea ROEA, a participat Pr. Vicar Dan Hoarște. În cadrul acestei ședințe lista de prezență a numărat 43 de persoane adulte, din partea credincioșilor. Totodată, a fost ales Consiliul Parohial provizoriu, care să continuie demersul început, până la sosirea Preotului slujitor.

În data de 27 octombrie 2014, prin strădania Dnei Camelia Radu, Misiunea a fost înregistrată la Canada Revenue Agency, ca Organizație non-profit.

Anul următor, 2015, în ședința din 2 mai, Misiunea „Sf. Ierarh Varlaam” a fost acceptată sub jurisdicția ROEA.

În data de 20 iulie 2015, a fost înregistrat dosarul pentru obținerea Rezidenței Permanente de către Pr. Cezar Pelin. Această rezidență a fost acordată Preotului, cât și familiei sale, un an mai târziu, la început de decembrie. În tot acest timp, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nathaniel, au fost săvârșite câteva Slujbe Sfinte, în orașele Moncton, Fredericton și Saint George, prin osteneala Părintelui Vicar Dan Hoarște, cât și a Părintelui Cosmin Vinț, de la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului”, din  Fort Qu’Appelle, Saskatchewan.

În data de 20 decembrie 2016, Preotul Cezar Pelin, împreună cu familia sa (soția și trei copii), au sosit în Provincia New Brunswick, având reședința în orașul Moncton.

Începând cu prima slujbă, din ziua de Crăciun 2016, Preotul Cezar Pelin săvârșește Sfânta Liturghie, în fiecare duminică, alternativ, în orașele mai importante ale Provinciei – Moncton, Fredericton și Saint George. De asemenea, Sfintele Slujbe sunt adresate nu numai credincioșilor de naționalitate română, ci tuturor credincioșilor ortodocși, limba liturgică fiind, atât româna, cât și engleza, în egală măsură.

Pentru că nu avem un lăcaș de cult propriu, țelul nostru este să avem o Biserică, în tradiție și stil românesc. Și suntem convinși că Sfântul Ierarh Varlaam, la un moment dat, își va face Casă. Însă până atunci, datoria sfântă a noastră este să zidim Biserica tainică înăuntrul nostru și între noi. Să ne cultivăm viața noastră duhovncească, prin participarea activă la Sfintele Slujbe, prin aducerea copiilor și tinerilor la  Biserică, spre a-i învăța principiile de căpătâi ale credinței noastre – dragostea și iertarea.

Fie ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze Provincia și Comunitatea noastră, ca să trăim în pace, bucurie și armonie și să ne păzească de toată uneltirea celui viclean.